วาร์ป แสง สี เสียง

เปิดวาร์ป ระบบแสงสีเสียง ว่ามันทำงานอย่างไร และมีไว้เพื่ออะไร ไม่ว่าจะเป็น เลเซอร์ มูฟวิ่ง และ เครื่องเสียง รวมทั้งลำโพลงที่วางตามจุดต่าง ซึ่งที่จริงแล้ว มันได้วางมั่ว ๆ เลย พร้อมสอนเทคนิคการปรับแต่งรวมทั้งการซ่อมแซมเบื้องต้นจากประสบการณ์ตรง